تبلیغات
طنین صدای بهشت


سرداران شهید از سمت راست :

شهید میرزاعلی رستمحانی ، علیرضا مولایی ، اکبر منصوری

درقسمتی دیگر از وصیت نامه شهید علیرضا مولایی آمده که :

خدایا ....!؟

صدای حسینت را می شنوم که در شب قبل از عروج ، شمع ها را خاموش کرد و فرمود که بروید که فردا روز ماندن نیست . ماندن فقط امشب است، آنان که می خواهند بمانند امروز بروند که فردا روز رفتن است و روز ماندن نیست . فردا روز چه به دست آوردن نیست ، فردا روز همه چیز از دست دادن است . آنها که همه چیز ندارند که از دست بدهند ، بروند و شهیدان بمانند تا فردایی دیگر پوچی بودن را ارزنی ماندگان کنند و پاکی شدن را برگزینند و چه نیکو بود این شیوه . من آن شب ماندم و امروز می روم ، می روم تا آنچه که دارم بدهم .

یادش گرامی و راهش پررهرو

بـگـذر از خـورشـید و از مـه چـون خـلـیل

ورنـه در خـورشـید کــامـل کـی رسـی !؟

بــی عـنـایـت هـای آن دریــای لـطـفبا کمی استراحت ، گروه کوچک ما بپا خاسته و با وادع از یاران همرزم ، به سمت محل استقرار گردان خودمان حرکت می کنیم .

( یاد آنروزهای ملکوتی بخیر )
دسته بندی : وصیت نامه شهدا , 


زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه وحیای مریم اند"حجاب آیینه بی غبار خوبی هاست.....


فرازی از وصیت نامه ی شهید مجید کوهستانی       بسم الله الرحمن الرحیم

امیدوارم که بتوانم سرباز خوبی برای امام زمان<عج>باشم آقایی که آنقدر لطف و کرم داردٰ فرماندهی که انقد به سربازانش علاقه و در همه جا حاضر است دریکایک سنگرهادر زندان های عراقف دربیمارستان هاٰ در جماران ودر هرکجاٰ که سربازو نوکری دارد.....


دسته بندی : وصیت نامه شهدا , 


شهید حسین بیگلری:

برادران وخواهران گرامی،خدای نکرده نماز را ازیاد نبرید تا آنجاکه میتوانید خوابتان راکم کنید درس خوانده ودرسنگرمدارس برای حفظ اسلام یادبگیرید وباهم باصمیمیت زندگی کنید وبیشتر مطالعه کنید......

شاید جنگ خاتمه یافته باش

اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت..........وصیت نامه شهید آریا فر:

ازآن جهت که رمز پیروزی ملت اسلام براساس وحدت بوده استٰ آراحفظ کنید"چراکه نکبت وبدبختی زمانی فرامیرسد که بین ماتفرقه بیفتدٰ خدایا کاش هزاران جان داشتم تادرراه تو فداکنم......والسلام
                 
دسته بندی : وصیت نامه شهدا ,