تبلیغات
فرازی از وصیت نامه ی شهید مجید کوهستانی:        بسم الله الرحمن الرحیم
امیدوارم که بتوانم سرباز خوبی برای امام زمان<عج>باشم آقایی که آنقدر لطف و کرم داردٰ فرماندهی که انقد به سربازانش علاقه و در همه جا حاضر است دریکایک سنگرهادر زندان های عراقف دربیمارستان هاٰ در جماران ودر هرکجاٰ که سربازو نوکری دارد.....