زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه وحیای مریم اند"حجاب آیینه بی غبار خوبی هاست.....


فرازی از وصیت نامه ی شهید مجید کوهستانی       بسم الله الرحمن الرحیم

امیدوارم که بتوانم سرباز خوبی برای امام زمان<عج>باشم آقایی که آنقدر لطف و کرم داردٰ فرماندهی که انقد به سربازانش علاقه و در همه جا حاضر است دریکایک سنگرهادر زندان های عراقف دربیمارستان هاٰ در جماران ودر هرکجاٰ که سربازو نوکری دارد.....


دسته بندی : وصیت نامه شهدا ,